VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ nsw

sinh hoạt liên trường VIệt Ngữ NSW

SINH HOẠT trường việt ngữ CABRAMATTA WEST 2019

HỌC và HÀNH

CÁCH LÀM GỎI CUỐN

Học sinh trường Việt Ngữ Cabramatta West thực hành cuốn gỏi cuốn theo phương thức được giảng dạy trong lớp.

Đây là một sáng kiến của các Giáo Viên trường CW, đưa việc thực hành song song với lý thuyết, giúp các học các từ ngữ qua việc thực hành và từ đó các em sẽ nói, hiểu và viết thành thạo các thành phần cần thiết để có một cái gỏi cuốn đúng như khẩu vị mà mọi người ưa thích.

ngày nhớ ơn cha 

Hiếu thảo với Mẹ - Cha mà truyền thống tốt đẹp của Việt Nam. Do đó, hằng năm, vào trung tuần tháng 9, Ngày Fatherday cũng được Cộng Đồng Người Việt tại Úc Châu nhiệt liệt hưởng ứng. 

Để dạy cho các học sinh lòng hiếu thảo với Cha - Mẹ, các trường Việt Ngữ thuộc Liên Trường Việt Ngữ NSW luôn luôn tổ chức  ngày biết ơn Cha - Mẹ, giáo viên mỗi lớp hướng dẫn các em làm card, viết gởi đến cha - mẹ lòng biết ơn của mình đến công ơn trời biển của cha mẹ.

Học sinh trường Việt Ngữ Cabramatta West tham dự cuộc thi Đố Vui Để Học do trường Việt Ngữ Cabramatta West tổ chức vào năm 2019

Học sinh Trường Việt Ngữ Cabramatta West trả lời câu hỏi trong cuộc thi Đố Vui Để Học do Trường Việt Ngữ Cabramatta West tổ chức vào năm 2019