VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

VOLUNTEER - GIÚP ĐỠ LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ

Để đào tạo một thế hệ trẻ người Úc gốc Việt, tài ba, tự tin đóng góp vào chính sách đa văn hóa và sự thịnh vượng của nước Úc, Liên Trường Việt Ngữ New South Wales kêu gọi sự giúp đỡ của quý vị trong công việc giáo dục và phát triển của Liên Trường.

Xin liên lạc với Ban Điều Hành hoặc các Hiệu Trưởng tại các trung tâm giảng dạy của Liên Trường ở Bankstown, Bonnyrigg, Cabramatta Public School, Cabramatta West, Fairvale PS và Marrickville....