VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ nsw

tài liệu giáo dục

Đạo đức học đường

Vài suy nghĩ về bài học luân lý, đạo đức cho học sinh bậc tiểu học sau khi đọc quyển “Tình nghĩa Giáo khoa Thư” của Trần văn Chi (*)

Nguyễn văn Bon, PhD

Kế sách một năm, không gì bằng trồng lúa, kế sách mười năm, không gì bằng trồng cây, kế sách lâu dài, không gì bằng trồng người (Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc, Thập niên chi kế, mạc như thụ mộc, Chung thân chi kế mạc như thụ nhân (Quản Trọng : 725TCN-645TCN thời Xuân Thu) (**)

Đọc thêm...

My Glimpse of the Vietnamese Language

Bich Ngoc

Introduction

According to the Central Intelligence Agency (2018), and Wikipedia (2018), Vietnamese is spoken by more than 96 million people in Vietnam, and more than four million Overseas Vietnamese. Referring to Overseas Vietnamese, this language conveying information is used by more than two million people living in the United States, more than 600 thousand people living in Cambodia, and more than 350 thousand people living in French (Wikipedia, 2018). In addition, the Australian Bureau of Statistics (2018) displays the 2016 Census’ data that there are more than 233 thousand Vietnamese Australians speaking Vietnamese in Australia.

Read more....

Tính dân tộc trong các bài học quốc văn bậc tiểu học của nền giáo dục Miền Nam Việt Nam trước năm 1975

Nguyễn Văn Bon, PhD - 17 September 2018

Sau 30 tháng 4, năm 1975, nhà cầm quyền ra lịnh tiêu hủy các loại sách của Miền Nam kể cả sách giáo khoa môn quốc văn các cấp. Do đó, việc sưu tập các sách quốc văn cũ rất khó khăn.

Tài liệu sử dụng trong bài nầy gồm một số bài trong các sách quốc văn bậc tiểu học được vài nhà sưu tầm đưa lên trang mạng “internet”, thêm vào đó một số bài do trí nhớ hạn chế của người viết, nên chắc chắn những điều trình bày còn thiếu sót.

Đọc thêm...

Vài suy nghĩ về vai trò của giáo dục:

Nhìn lại nền giáo dục Miền Nam Việt Nam trước 1975

Nguyễn Văn Bon, PhD (UWS), 17 September 2018

Cho dù theo quan niệm của Tuân Tử “nhân chi sơ tính bổn ác” hay theo quan niệm của Mạnh Tử “nhân chi sơ tính bổn thiện” thì mục đích chung vẫn là con người cần được giáo dục (1). Do đó, vai trò của giáo dục vô cùng quan trọng. Nhưng giáo dục con người từ lúc thiếu thời cho đến lúc trưởng thành đòi hỏi một tiến trình lâu dài.

Đọc thêm...

NHÌN LẠI NỀN GIÁO DỤC VNCH: SỰ TIẾC NUỐI KHÔNG BỜ BẾN

(Nguồn Internet)

Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa là nền giáo dục Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng hòa là nhân bản, dân tộc, và khai phóng. Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa nhấn mạnh quyền tự do giáo dục, và cho rằng “nền giáo dục cơ bản có tính cách cưỡng bách và miễn phí”, “nền giáo dục đại học được tự trị”, và “những người có khả năng mà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn”.

Hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng Hòa gồm tiểu học, trung học, và đại học, cùng với một mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, và tư thục ở cả ba bậc học và hệ thống tổ chức quản trị từ trung ương cho tới địa phương...

Đọc thêm...

Lời hay, ý đẹp của tiền nhân...

Tháng Sáu (âm lịch) năm Canh Tý (1300), Hưng Đạo Đại Vương Trần Hưng Đạo ốm nặng. Vua Trần Anh Tông ngự tới nhà thăm, hỏi rằng: "Nếu có điều chẳng may, mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào?". Ông trả lời: "Ngày xưa Triệu Vũ Đế (tức Triệu Đà) dựng nước, vua nhà Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh dã (vườn không nhà trống), đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào Trường Sa, Hồ Nam, còn đoản binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê dùng người tài giỏi, đất phương nam mới mạnh mà phương bắc thì mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại là một thời. Vua nhà Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm, đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây. Vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái, nó cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh. Dùng đoản binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như các tằm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy" Trích từ Vikipeadia

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,

Lấy chí nhân để thay cường bạo

Nguyễn Trãi

"Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc" - Trần Bình Trọng

"Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình biển đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không chịu cúi đầu cong lưng làm tì thiếp người ta." - Triệu Trinh Nương

"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông" - Nguyễn Bá Học