VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

TRƯỜNG VIỆT NGỮ BANKTOWN

ĐỊA CHỈ - ADDRESS

LOCATION: BANKSTOWN GIRLS HIGH SCHOOL

Mona Street

Bankstown, NSW 2000

NGÀY HỌC - SCHOOL DAY:

  • Every Saturday Afternoon during school term - Mỗi chiều Thứ Bảy trong mỗi học kỳ

GIỜ HỌC - SCHOOL TIME:

  • 1:00pm to 4:00pm

email address: tvnbankstown@vnpaca.org.au

BAN GIẢNG HUẤN - TEACHING STAFF


Hiệu Trưởng - Principal: Mr. Trong Hiep Ho

Telephone: 0402 216 070

Hiệu Phó - Deputy Principal: Ms Nhu Mai Denny

Ban Giảng Huấn - Teaching Staff:

Ms Pham Thi Hoa

Ms Mai Denny

Ms Dao Thi Thanh Binh

Ms Nguyen Thi Hien

Ms Le Huynh Chau Lien

Ms Bich Ngoc Le

Ms Minh Tam Nguyen

Mr Do Van Thanh

Mr Nguyen Van Thach

Mr Nguyen Trong Hoa

Mr Nguyen Phan Quoc Khang


SINH HOẠT

LỄ PHÁT THƯỞNG CUỐI NĂM HỌC 2018

Trong lễ phát thưởng cuối năm học 2018, vào ngày 09-12-2018, 15 học sinh của Trường Việt Ngữ Bankstown tại Bankstown Girls High School vô cùng hãnh diện được nhận Banks' Community Language Awards từ THE HON. DAVID COLEMAN MP, Federal Member for Banks, Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs. Đây là niềm hãnh diện cho tất cả Giáo Viên trong Ban Giảng Huấn, Phụ Huynh và Hoc Sinh của Trường Việt Ngữ Bankstown.

Thien Ha Vo

Jordan Ly

Duy Phan

Sylvia Duong

Angela Nguyen

Abigail Van

Bella Nguyen

James Nguyen

Johnathan Tran

Jennifer Ho

Alex Trong Le

Nora Pham

Dannis Tran

Linh Huynh

Jennifer Tran

Xin chúc mừng các em