VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

TRƯỜNG VIỆT NGỮ BONNYRIGG

ĐIẠ CHỈ - ADDRESS

LOCATION: BONNYRIGG HIGH SCHOOL

430 Elizabeth Dr,

Bonnyrigg, NSW 2177

NGÀY HỌC - SCHOOL DAY:

  • Every Saturday Afternoon during school term - Mỗi chiều Thứ Bảy trong mỗi học kỳ

GIỜ HỌC - SCHOOL TIME:

  • 1:30pm to 4:30pm

email address: tvnbonnyrigg@vnpaca.org.au

BAN GIẢNG HUẤN


Hiệu Trưởng - Principal: Mr Đặng Phước Quang

Tel: 0414 395 887

Hiệu Phó - Depty Principal:

  • Ms La Thảo Nhi
  • Mr Phạm Hùng Quân

Ban Giảng Huấn - Teaching Staff

Ms Chung Hữu Huệ

Ms La Thảo Nhi

Ms Thượng Kim Phượng

Ms Mandy Trần

Ms Nguyễn Thị Hồng

Mr Phạm Hùng Quân

Mr Pham Dupre

Mr Đặng Phước Quang

Ban Giảng Huấn và Học Sinh Trường Việt Ngữ Bonnyrigg