VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

TRƯỜNG VIỆT NGỮ BONNYRIGG

ĐIẠ CHỈ - ADDRESS

LOCATION: BONNYRIGG HIGH SCHOOL

430 Elizabeth Dr,

Bonnyrigg, NSW 2177

NGÀY HỌC - SCHOOL DAY:

  • Every Saturday Afternoon during school term - Mỗi chiều Thứ Bảy trong mỗi học kỳ

GIỜ HỌC - SCHOOL TIME:

  • 1:30pm to 4:30pm

email address: tvnbonnyrigg@vnpaca.org.au

BAN GIẢNG HUẤN


Hiệu Trưởng - Principal: Mr Đặng Phước Quang

Tel: 0452 309 887

Hiệu Phó - Depty Principal:

  • Ms La Thảo Nhi

  • Mr Phạm Hùng Quân

Ban Giảng Huấn - Teaching Staff

  • Ms Chung Hữu Huệ

  • Ms La Thảo Nhi

  • Ms Nguyễn Thị Hồng

  • Mr Phạm Hùng Quân

  • Mr Pham Dupre

  • Mr Đặng Phước Quang

Ban Giảng Huấn và Học Sinh Trường Việt Ngữ Bonnyrigg