VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

TRƯỜNG VIỆT NGỮ CABRAMATTA PS

ĐỊA CHỈ - ADDRESS

LOCATION: CABRAMATTA PUBLIC SCHOOL

Levuka Street

Cabramatta, NSW 2166

NGÀY HỌC - SCHOOL DAY:

  • Every Saturday Afternoon during school term - Mỗi chiều Thứ Bảy trong mỗi học kỳ

GIỜ HỌC - SCHOOL TIME:

  • 1:30pm to 4:30pm

email address: tvncabramattaps@vnpaca.org.au

BAN GIẢNG HUẤN - TEACHING STAFF


Hiệu Trưởng - Principal: Ms Lê Thị Thu Hương

Phone: 0403 356 862

Ban Giảng Huấn - Teaching Staff:

  • Cô Lê Thị Thu Hương

  • Cô Lê Thị Thu Hảo

  • Cô Lê Thị Thu Quyên