VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

TRƯỜNG VIỆT NGỮ CABRAMATTA WEST

LOCATION: CABRAMATTA WEST PUBLIC SCHOOL

40 Broad Street

Cabramatta NSW 2166

NGÀY HỌC - SCHOOL DAY:

  • Every Saturday Afternoon during school term - Mỗi chiều Thứ Bảy trong mỗi học kỳ

GIỜ HỌC - SCHOOL TIME:

  • 1:30pm to 4:30pm

email address: tvncabramattawest@vnpaca.org.au

BAN GIẢNG HUẤN - TEACHING STAFF


HIỆU TRƯỞNG - PRINCIPAL: Ms Duyên Trần

Mobile: 0422 217 314

HIỆU PHÓ - DEPUTY PRINCIPAL: Ms Lương Thị Bạch

Ban Giảng Huấn - Teaching Staff

  • Ms Duyên Trần

  • Ms Lương Thị Bạch

  • Ms Nguyễn Trâm Anh

  • Ms Liễu Châu


BAN GIẢNG HUẤN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG VIỆT NGỮ CABRAMATTA WEST - 2019