VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

TRƯỜNG VIỆT NGỮ CABRAMATTA WEST

LOCATION: CABRAMATTA WEST PUBLIC SCHOOL

Broad Street

Cabramatta, NSW 2166

NGÀY HỌC - SCHOOL DAY:

  • Every Saturday Afternoon during school term - Mỗi chiều Thứ Bảy trong mỗi học kỳ

GIỜ HỌC - SCHOOL TIME:

  • 1:30pm to 4:30pm

email address: tvncabramattawest@vnpaca.org.au

BAN GIẢNG HUẤN - TEACHING STAFF


HIỆU TRƯỞNG - PRINCIPAL: Ms Phạm Thị Diễm Hồng

Mobile: 0405792888

HIỆU PHÓ - DEPUTY PRINCIPAL: Ms Đỗ Thị Thủy

Ban Giảng Huấn - Teaching Staff

Ms Phạm Thị Diễm Hồng

Ms Lê Thiên Xuân Duyên

Ms Hồ Thị Thu

Ms Đỗ Thị Thuỷ

Ms Nguyễn Thị Thảo Hiền

BAN GIẢNG HUẤN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG VIỆT NGỮ CABRAMATTA WEST