VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

TRƯỜNG VIỆT NGỮ CABRAMATTA WEST

LOCATION: CABRAMATTA WEST PUBLIC SCHOOL

40 Broad Street

Cabramatta NSW 2166

NGÀY HỌC - SCHOOL DAY:

  • Every Saturday Afternoon during school term - Mỗi chiều Thứ Bảy trong mỗi học kỳ

GIỜ HỌC - SCHOOL TIME:

  • 1:30pm to 4:30pm

email address: tvncabramattawest@vnpaca.org.au

GHI DANH HỌC VIỆT NGỮ - 2023

Trường Việt Ngữ Cabramatta West sẽ bắt đầu nhận ghi danh học Việt Ngữ cho năm học 2023 bắt đầu vào ngày Thứ Bảy 1:30 chiều mỗi tuần từ 05/11/2020. Xin kính mời quý Phụ Huynh vui lòng gặp Ban Giảng Huấn để lấy phiếu ghi danh.

Quý vị Phụ Huynh cũng có thể ghi danh online theo đường link sau đây:

Ghi Danh Học Việt Ngữ 2023 - Trường Việt Ngữ Cabramatta West

Năm học 2022 sẽ kết thúc vào ngày 10/12/2022, Trường Việt Ngữ Bankstown sẽ bắt đầu năm học 2023 vào ngày Thứ Bảy 04/02/2023 từ lúc 1:30pm

BAN GIẢNG HUẤN TRƯỜNG VIỆT NGỮ CABRAMATTA WEST

BAN GIẢNG HUẤN - TEACHING STAFF


HIỆU TRƯỞNG - PRINCIPAL: Ms Duyên Trần

Mobile: 0422 217 314

HIỆU PHÓ - DEPUTY PRINCIPAL: Ms Lương Thị Bạch

Ban Giảng Huấn - Teaching Staff

  • Ms Duyên Trần

  • Ms Lương Thị Bạch

  • Ms Nguyễn Trâm Anh

  • Ms Liễu Châu


BAN GIẢNG HUẤN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG VIỆT NGỮ CABRAMATTA WEST - 2019