VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

TRƯỜNG VIỆT NGỮ CABRAMATTA WEST

LỊCH GIẢNG DẠY 2019 - CALENDAR

Lịch trình tạm thời đến cuối niên học 2019:

  • Thi cuối niên học (23/11/2019)
  • Tổng kết niên học 2019 (14/12/2019):
  1. Ghi danh cho niên học 2020
  2. Lễ đội nón ra trường cho học sinh mẫu giáo
  3. Lễ phát thưởng cho học sinh giỏi niên học 2019