VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ nsw

TRƯỜNG VIỆT NGỮ CABRAMATTA WEST

THÔNG BÁO - ANNOUNCEMENTS

ĐÌNH HOÃN NGÀY KHAI GIẢNG ĐẾN THỨ BẢY 15/02/2020

Ban Điều Hành Liên Trường Việt Ngữ quyết định tạm hoãn:

Ngày khai giảng đến thứ bảy 15/02/2020.

Để phòng ngừa học sinh và giáo viên có thể bị lây nhiễm Corona Virus, do các cá nhân vừa du lịch Tết Canh Tý từ Trung Quốc, Việt Nam và Hong Kong mới về.

Xin quý vị phụ huynh thông cảm và trở lại ghi danh sau 2 tuần lễ vào thứ bảy 15/02/2020.

LỄ BẾ GIẢNG và PHÁT THƯỞNG NIÊN HỌC 2019

CW_Thongbao_2019.pdf