VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

TRƯỜNG VIỆT NGỮ MARRICKVILLE

ĐỊA CHỈ - ADDRESS

LOCATION: MARRICKVILLE HIGH SCHOOL

Northcote Street

Marrickville, NSW 2204

NGÀY HỌC - SCHOOL DAY:

  • Every Saturday Afternoon during school term - Mỗi chiều Thứ Bảy trong mỗi học kỳ

GIỜ HỌC - SCHOOL TIME:

  • 1:30pm to 4:30pm

email address: tvnmarrickville@vnpaca.org.au

BAN GIẢNG HUẤN - TEACHING STAFF

Hiệu Trưởng - Principal: Ms Nguyễn Thị Nguyệt

Mobile: 0417 653 790

Ban Giảng Huấn - Teaching Staff:

Ms Trần Thụy Khánh

Ms Lưu Thị Diệp

Ms Nguyễn Thị Bích Nga

Ms Tôn Thị Ánh

Ms Nguyễn Thị Nguyệt


học sinh tvn marrickville mừng giáng sinh 2018