VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

TRƯỜNG VIỆT NGỮ MARRICKVILLE

HỌC SINH VÀ CÔ HT Trường VN MARVICKVILLE 04-2022

HỌC SINH VÀ GV Trường VN MARVICKVILLE 04-2022

ĐỊA CHỈ - ADDRESS

LOCATION: MARRICKVILLE HIGH SCHOOL

Northcote Street

Marrickville, NSW 2204

NGÀY HỌC - SCHOOL DAY:

  • Every Saturday Afternoon during school term - Mỗi chiều Thứ Bảy trong mỗi học kỳ

GIỜ HỌC - SCHOOL TIME:

  • 1:30pm to 4:30pm

email address: tvnmarrickville@vnpaca.org.au

BAN GIẢNG HUẤN - TEACHING STAFF

Hiệu Trưởng - Principal: Cô Nguyễn Thị Nguyệt

Mobile: 0417 653 790

Ban Giảng Huấn - Teaching Staff:

Cô Trần Thụy Khanh

Cô Lưu Thị Diệp

Cô Trần Thị Bảo Châu

Thầy Đặng Tuấn Kiệt

Cô Nguyễn Thị Nguyệt


SINH HOẠT CỦA TRƯỜNG VIỆT NGỮ MARRICKVILLE 2022

Giáo viên Trường Việt Ngữ Marrickville 2019

HS Marrickvìle trình diễn bài hát "Chú Cuội Ngồi Gốc Cây Đa"

Một hoạt cảnh "Em Bờm Có Cái Quạt Mo". Bườm gặp Phú Ông

Một hoạt cảnh của bài thơ: "Em Bờm Có Cái Quạt Mo"

SINH HOẠT CỦA TRƯỜNG VIỆT NGỮ MARRICKVILLE 2018

học sinh tvn marrickville mừng giáng sinh 2018